Karel Malimánek

Vystudoval psychologii na FF UK (2014). Druhým rokem vyučuje Psychologii osobnosti na FAMU. Je kandidátem individuální sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Přispívá do časopisu Psychologie dnes. Po získání magisterského titulu v Praze by se rád věnoval klinické psychologii a psychoterapeutické praxi.