Karina Hoření

Ústav pro studium totalitních režimů