Kateřina Demnerová

Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Nastoupila na Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha v roce 1970. Již od počátku se specializovala na pedagogiku a výzkum v oblasti mikrobiologie. V současné době přednáší vedle základní mikrobiologie pro bakaláře, řadu souvisejících specializačních předmětů. Její výzkumné aktivity jsou zaměřené převážně na potravinářskou a environmentální mikrobiologii. V těchto oborech se prof. Demnerová stala světově uznávanou odbornicí. Za dobu působení na VŠCHT úspěšně řešila okolo 40 národních a zahraničních projektů. V současné době je vedoucí ústavu biochemie a mikrobiologie, členkou vědecké rady FPBT VŠCHT, vědecké rady VŠCHT Praha, vědecké rady Biotechnologického ústavu AV ČR, vědecké rady Mikrobiologického ústavu AV ČR, předsedkyní Technické komise pro mikrobiologii a toxikologii při ČIA, členkou České komise nakládání s GMO při MŽP, vedoucí sekce potravinářské mikrobiologie při ČSSM (od r. 2002), členkou ediční rady časopisů: International Microbiology ISSN11396709, International Biodeteriration and Biodegradation, ISSN 0964-8305, členkou ENGL při JRC Ispra, Itálie. Byla hlavní organizátorkou mezinárodních konferencí Biodegradation and Biodeterioration (1995, 1999, 2002, 2007 a 2012). Každoročně organizuje národní semináře Potravinářská mikrobiologie (od r. 2002). Je držitelkou Ceny Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě za rok 2011.