Kateřina Palová

Bc. Kateřina Palová - V současné době studuje navazující magisterskou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde zároveň působí jako pomocná vědecká síla v oblasti pedagogické psychologie. Dlouhodobě se pohybuje v neziskovém sektoru, pracuje s dětmi ve sdružení Duha, působí jako projektový manažer v České asociaci studentů psychologie. Výzkumně se věnuje motivaci k mimoškolní práci s dětmi a mládeží a rozvoji sociálně-emocionálních kompetencí u žáků prvního stupně ZŠ.