L'ubomír Mátel

Prof. RNDr. Lubomír Mátel, CSc. je dlouholetým vysokoškolským pedagogem Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, v současné době je vedoucím Katedry jadrovej chémie. Zabývá se stanovováním aktivity radionuklidů ve vzorcích z ŽP, jaderných zařízení a úložišť jaderného odpadu. Výsledky své vědecké práce pravidelně publikuje, v roce 2011 vydal monografii „Rádiochemické analýzy vzoriek životného prostredia a rádioaktívnych odpadov (Pu, Am, Sr)“. Ve své pedagogické práci se věnuje jaderné chemii, monitorování ŽP, radioekologii a radiochemické analýze.