Lucia Martinčeková

Mgr. Lucia Martinčeková je doktorandkou na Katedre psychológie FF TU v Trnave. Prax získavala v Poradni Pomoc obetiam násilia, na psychiatrických oddeleniach v Bratislave, Žiline a Trnave, v Plamienku a Nadácii krajina harmónie. Absolvovala mesačný študijný pobyt na University of Cambridge, rôzne vzdelávacie semináre a kurzy zamerané na poradenstvo a diagnostiku. Výskume sa zaujíma o tému odpustenia, viny, hanby a straty blízkeho človeka. Pôsobí ako riaditeľka “International Forgiveness Institute – Slovakia“, slovenskej pobočky Medzinárodného inštitútu odpustenia sídliaceho vo Wisconsine, ktorej cieľom je vzdelávať a pomáhať ľuďom v problematike odpustenia.