Marek Eliáš

Katedra biologie a ekologie - Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity