Martin Czeller

Již dva roky se studenti grafického designu Tereza Šmídová, Martin Czeller snaží přesáhnout rámec semestrů a pracovat také na vlastních alternativních projektech nebo udržovat mezioborové spolupráce. Zaměřují se na grafický design, typografii a fotografii, částečně na instalaci a video. Založili a vydali již 2. číslo studentského časopisu DUDU na FUD v Plzni, v minulých letech pravidelně organizovali výstavy v dnes již zaniklé studentské galerii Su.terén v Plzni a účastnili se několika výstav a prezentací v Čechách, na Slovensku nebo v Německu.