Michel Mendès France

Michel Mend`es France, narozen 1936, je významný francouzský matematik. Studoval na École Polytechnique a pak působil na několika zahraničních universitách (např. Kalifornská univerzita v Berkeley a Université du Québec à Montréal, kde je čest- ným profesorem). Svou vědeckou dráhu spojil s Matematickým ústavem University Bordeaux I. V současnosti je emeritním profesorem této univerzity a rovněž členem výkonného výboru Pierre Mendés France Institute v Paříži. Michel Mend`es France je známým matematikem pracujícím v analytické teorii čísel a také v teorii automatů, teorii složitosti a ve fyzice. Publikoval přes 150 vědec- kých prací. Je spoluautorem (s Gérardem Tenenbaumem) známé knihy Teorie prvo- čísel a jejich distribuce, která vyšla v několika vydáních a byla přeložena do několika jazyků. Za vědeckou práci se dostalo M. Mendésovi Franceovi řady uznání, stačí zmínit, že přednesl Mahlerovské přednášky (v r. 1995 na Australian Mathematical Institute, jsou nazvány po německo-australském matematikovi Kurtovi Mahlerovi (1903–1988)) a v roce 1999 mu udělili cenu Paul-Émile Doistau Blutet Francouzské akademie věd. Zmiňme rovněž, že základní učebnice v oboru tzv. automatických posloupností (Automatic Sequences, Allouche & Shallit, 2003) je věnována M. Men- désovi Franceovi. Kromě vědeckých článků Michel publikoval několik prací a studií o umění a o vztahu matematiky a umění. Vydal i dvě knihy o svém otci, známém francouzském politikovi Pierrovi Mendésovi Franceovi (1907–1982), jenž byl v letech 1954–55 před- sedou vlády Francie. Pražské kolokvium je věnováno hlavnímu předmětu jeho zájmu: teorii čísel v mnoha podobách.

  • Views 1,522
  • Presentation 1
  • Followers 0