Milan Hejný

český a slovenský matematik, odborník na didaktiku matematiky, profesor Pedagogické fakulty UK v Praze