Miroslav Macík

Researcher at Department of Computer Graphics and Interaction at Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague (Cognitive Science, Software Engineering, Human-computer Interaction) | Výzkumník na Katedře počítačové grafiky a interakce, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze