Ondřej Neumajer

Pracuji jako konzultant vzdělávání, lektor, didaktik a popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se zabývám problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání a vzdělávacími inovacemi.