Petr Hájek

Ing. arch. Petr Hájek - Vystudoval jsem architekturu na ČVUT a absolvoval 21 let praxe převážně ve vlastním atelieru. Pracoval jsem na soukromých projektech i státních zakázkách. Ve svojí praxi jsem se opakovaně setkával s nečestným jednáním a nesmyslnými postupy, které mnohonásobně prodražovaly stavbu, aniž by učinily kohokoliv šťastným. Na začátku roku 2012 jsem vrátil autorizační razítko, projektuji podle vlastního svědomí, nikoliv podle stavební legislativy, přednáším, léčím a snažím se najít cestu k důstojnému životu pro sebe a pro každého, kdo chce žít zdravě, pravdivě, čestně a zároveň důstojně.