Petr Slavíček

Doc. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D., ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE