Petra Martinovská

Mgr. et MgA. Petra Martinovská, MŠ Vodnická, Praha 4 Ředitelka MŠ Vodnická od roku 2011. V letech 2003-2008 byla ředitelkou MŠ U Uranie na Praze 7, praxi získala i jako učitelka MŠ Na Výšinách na Praze 7. Další pracovní zkušenosti sbírala jako pedagog Centra pro předškolní děti a pedagog volného času v DDM hlavního města Prahy a DDM Jižní Město. Je členkou výboru Společnosti pro předškolní výchovu, z.s. Absolvovala Pedagogickou fakultu UK, učitelství pro MŠ a předškolní pedagogiku se specializací na výtvarnou výchovu. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vystudovala školský management. Na Divadelní akademii múzických umění v Praze absolvovala obor dramatická výchova a vystudovala také Střední pedagogickou školu v Praze, obor učitelství pro MŠ. Zkušenosti má i s produkcí divadelních souborů, konáním kulturních akcí pro veřejnost, organizací výtvarných dílen a táborů pro děti. Byla členkou amatérských divadelních souborů vHLAVĚDRÁt a Drmol. http://www.msvodnicka.cz/ + http://www.msvodnicka.cz/projekt-zahrada/o-projektu-zahrada/