Radek Mikuláš

RNDr. Radek Mikuláš, CSc.- vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií. Je spoluautorem nedávno vyšlé publikace Současná umělecká díla v krajině (Academia, Praha 2014).