Radmila Doupovcová

Lektor, Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě