Radovan Slavík

Mgr. Radovan Slavík vystudoval obor psychologie-speciální pedagogika na PedF UK. Od roku 2008 pracuje jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 10, kde se věnuje zejména psychodiagnostice a poradenské a terapeutické práci s dospívajícími. Je absolventem pětiletého psychoterapeutického výcviku v KBT a tento přístup také využívá při práci s klienty jak v PPP, tak v soukromé terapeutické praxi, kde se zaměřuje zejména na úzkosti a úzkostné poruchy. Na PedF UK vyučuje předměty Psychologie handicapu, Osobnost a její vývoj a Psychologické zvláštnosti dospívání. V současnosti je doktorandem na katedře psychologie UK. Ve volném čase aktivně sportuje; je trenérem cheerleadingu a členem národního reprezentačního týmu v tomto sportu.