RNDr. Jan Hollan

Centrum výzkumu globální změn AV ČR, CzechGlobe a Ekologický institut Veronica