Vojtěch Pavlík

CZ Vojtěch Pavlík vede oddělení výzkumu a vývoje SUSE Labs, spadající pod firmu SUSE, část softwarového koncernu Micro Focus s miliardovým dolarovým ročním obratem. SUSE Labs se v úzké spolupráci s open source komunitou věnují vývoji základních stavebních kamenů operačního systému Linux - jádra, kompilátoru a dalších nástrojů. Ve své vývojářské minulosti Vojtěch Pavlík pracoval například na podpoře USB či vstupních zařízení v Linuxu, která se nyní používá i na všech zařízeních s operačním systémem Android. S oblibou řeší zajímavé problémy z oblasti nasazení operačního systému Linux, z poslední doby například koncept MOK pro řešení konfliktu technologie UEFI Secure Boot s otevřenou koncepcí Linuxu. EN Vojtěch Pavlík is the director of SUSE Labs, a department of SUSE, a part of Micro Focus, a billion dollar software powerhouse. SUSE Labs develop,in cooperation with the open source community, core components of the Linux operating system - kernel, compiler and other tools. In his developer past Vojtěch Pavlík worked on support of USB or human input devices in Linux, work which is used today on every Linux and Android device. He enjoys solving interesting problems facing Linux, most recently he created the MOK concept to solve the inherent conflict between UEFI Secure Boot and Linux's open ideology.