Zdeněk Strakoš

Od roku 2006 na Matematicko-fyzikální fakultě UK; zabývá se výpočtovovou matematikou a zejména analýzou numerických metod. Působil dlouhodobě na výzkumných institucích a univerzitách doma i v zahraničí (ÚI AV ČR, FJFI ČVUT, TUL, Emory University v Altantě, USA). Je aktivním členem několika mezinárodních vědeckých organizací a od vzniku Evropské výzkumné rady (ERC) se účastní hodnocení ERC grantů.