Solen Medical Education

Prostřednictvím našich časopisů a kongresů pravidelně oslovujeme téměř 30 tisíc lékařů nejrůznějších odborností.

      Kongres praktických lékařů