UMPRUM

Projekt 3×20 se uskuteční na půdě VŠUP. V každém školním roce by mělo proběhnout šest takovýchto přednáškových bloků, ve kterých je důraz kladen na představení novinek týkajících se každého z oborů, směřování oborů, koncepce výuky a způsob jejího naplňování, aktuální umělecký, vědecký profil vedoucích osobností ateliérů, dále důležité studentské výsledky, předpokladem je diskuze coby součást každého příspěvku. Tento cyklus je dvouletý. V jednom školním roce tak bude tímto způsobem představeno 12 ateliérů školy a tři teoretici. Je předpokladem, že by se tento dvouletý cyklus stále opakoval. Důležitým podnětem k tomuto opakujícímu se cyklu je skutečnost, že škola sdružuje širokou škálu disciplín výtvarného umění. A schopnost vzájemné inspirace, spolupráce a obohacení je možná pouze za předpokladu mezioborové informovanosti. http://www.vsup.cz/