Professional Conference Recording

High quality video synchronized with slides
to make you feel like you’re sitting at the conference.

Latest Events Speakers
od Sixten Rahlff · 14. březen 2016
Zástupce studia 3RW, v jehož široké škále projektů nalezneme výrazné realizace pro Národní turistické trasy. Veřejnost zaujal nedávný Památník na ostrově Utøya a 3RW bylo letos opětovně přizváno k instalaci na benátském Bienále architektury. Rahlff je rovněž proděkanem soukromé školy Bergen School of Architecture, založené v roce 1986. A representative of the 3RW studio, his wide range of projects includes distinctive realisations for the National Tourist Routes. he made an impression with his recent Monument on Utoya Island and this year 3RW was again invited to create an installation at the Venice Biennale of Architecture. Rahlff is the Vice-Dean of Bergen School of Architecture, a private school founded in 1986.
by Joel Sutherland · Feb 16, 2016
Joel Sutherland, Managing Director (SCMI, University of San Diego)
#SlidesLive SATUM
by Astrid Klein, Mark Dytham · Nov 27, 2015
PechaKucha Night Plzeň #15 - Elektrohala Plzeňského Prazdroje Tito dva architekti vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu přednáškový formát PechaKucha [pečakuča]. Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. Protože měli zkušenost jen s architektonickými přednáškami, které velmi často trvají hodiny, hledali, jak zbytečné rozvleklosti zabránit. A řešení dostalo jméno PechaKucha – japonský výraz pro zvuk konverzace. Každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu dalšího přednášejícího. 27.11.2015 www.pechakuchaplzen.cz www.facebook.com/PechaKuchaNightPlzen
by Lukas Jüliger · Nov 27, 2015
PechaKucha Night Plzeň #15 - Elektrohala Plzeňského Prazdroje Lukas Jüliger přerušil studium ilustrátorství v Hamburku, aby se mohl naplno věnovat tvorbě komiksové knihy Vakuum. Podle německého deníku Die Welt je „Vakuum nejlepší debut, který kdy německý kreslíř vydal“. Jüliger netvrdí, že je jeho komiks autobiografický, připouští však, že je v něm obsaženo hodně z jeho duše, a označuje jej za „koláž pocitů“ a „meditací“ o sobě samém. 27.11.2015 www.pechakuchaplzen.cz www.facebook.com/PechaKuchaNightPlzen
by Philip Staehelin · Oct 15, 2015
...and how to avoid corporate relegation.
#SlidesLive STARTUP SUMMIT
59 presentations · 12 051 views
We give you full-featured antivirus for free. You help us with free word-of-mouth advertising and quicker discovery of new viruses. Together, it makes us the most popular antivirus in the world.
38 presentations · 25 839 views
CZE Galerie Jaroslava Fragnera, sídlící v historickém centru Prahy, je jednou z mála galerií v České republice věnujících se výhradně prezentaci architektury. Existuje již déle než půl století a od roku 2006 ji provozuje spolek Architectura. Pravidelně jsou zde představováni čeští, evropští i světoví autoři, zejména progresivní ateliéry střední a nastupující generace. GJF dlouhodobě spolupracuje s řadou evropských architektonických galerií a center i vzdělávacích institucí. Úzce spolupracuje s uměleckými a technickými vysokými školami, pořádá mezinárodní konference, exkurze, vydává publikace, pořádá i hostí přednášky. Zabývá se rovněž prezentací české tvorby v zahraničí a uspořádala několik větších přehlídek současné české architektonické tvorby. Autorské výstavy se týkají aktuálních témat, portrétů renomovaných osobností i historie 20. století. V posledních letech se GJF věnuje také problematice veřejného prostoru, udržitelné architektury a konverzí industriálních památek v podobě samostatných výstav i festivalů. ENG The Jaroslav Fragner Gallery is located in the historic centre of Prague and is one of the few galleries in the Czech Republic devoted solely to the presentation of architecture. There is already more than half a century tradition, and since 2006 it has been operated by the Architectura association. Authors from the Czech Republic, Europe and the world, especially progressive studios of middle and upcoming generation exhibit here regularly. The gallery has a long-term cooperation with a number of European architectural art galleries, centres and educational institutions. It cooperates closely with artistic and technical universities, organizes international conferences, field trips, spreads publications, organizes and experts´ lectures and master classes. It also realises presenting of Czech works abroad and has organized several major exhibitions of contemporary Czech architectural design. Solo exhibitions are devoted to current issues, renowned personalities and history of the 20th century. In recent years the gallery has also presented the subject of public space, sustainable architecture and the conversion of industrial heritage in the form of solo exhibitions and festivals.
17 presentations · 14 290 views
CERGE-EI offers world-class, merit-based, fully-funded graduate degrees in economics to students primarily from the transition countries of Central and Eastern Europe (CEE) and emerging market economies throughout the world.
28 presentations · 14 241 views
Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkováváme komplexní obraz Německa.
19 presentations · 23 162 views
Seminář se bude scházet vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program bude tvořen hodinovou přednáškou, po níž bude následovat časově neomezená diskuse. Základem přednášky by mělo být něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky budou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.
88 presentations · 12 591 views
DREAM. INNOVATE. BUILD. Live media for Digital Marketing, Startups & Emerging Technologies.
104 presentations · 85 896 views
Pravidelné setkávání s inspirativními tvůrci ve formátu 20x20, oživování dávno uzavřených prostorů nebo objevování nových, to je plzeňská PechaKucha.
8 presentations · 2 429 views
Exner Lectures & Wilhelm Exner Medal of Österreichischer Gewerbeverein Österreichischer Gewerbeverein (ÖGV), Austrian Association of SME, awards the Wilhelm Exner Medal, named after the Austrian economic and technology conveyor, since 1921. Since that year 233 scientists and inventors, including 22 Nobel Prize winners, have been awarded. The diverse research results of the laureates are characterized by a respect for entrepreneurial practice, as they form and constitute the fundament for growth of trade and industry. Therefore they correspond entirely to the principles expressed by Wilhelm Exner (1840-1931). Exner always looked at the revolutionizing economic and social changes in his life as a great opportunity and was aimed to cope with problems proactively and constructively. Exner represented the cosmopolitan Austrian liberalism, which was committed to modernize and transform the economy, science and society in lieu of foreclosure and enemy images. During his long career he set a variety of critical initiatives and held important private and public functions. His career was marked by sustainable action, never by pessimism, but by a strong will to modernize society. At the age of 35, he was rector of the University - then college - of Natural Resources (www.boku.ac.at). He was among other initiators and from 1879 to 1904 first director of the Technological Trade Museum (www.tgm.ac.at) in Vienna. In addition he was also instrumental in the creation of laws, in the formation of the Vienna Technical Museum, industrial and the Austrian Research Institutes for the History of Technology and the Technical Laboratory. These characteristics dominating Wilhelm Exners personality are found in its basic features with many Wilhelm Exner Medal carriers. Among the laureates there is a variety of excellent physicists, chemists, mathematicians, mechanical engineers, doctors, biologists, ingenious inventors and designers, many of whom have been internationally awarded the highest scientific awards and honors. Thelecture is held every year, with the focus on hte field of research of the years medalist. Following the statutes of the Wilhelm-Exner-Medal-Foundation all nominations fpr the medal are restricted to the previous laureats, in order to guarantee the internationally high level of the medal. Lectures and ceremony is held every november in the presence of highest representatives of the Republic of Austria.
19 presentations · 23 575 views
Welcome to the San Francisco Amateur Astronomers! We are here to help you get the most out of amateur astronomy. You’ll find our club has something fun and interesting for you to do whether you are a beginner or an experienced amateur. Our members are all Bay Area enthusiasts who love the varied aspects of our hobby – public outreach, star viewing trips, scientific lectures, telescope making clinics as well as private members-only dark sky viewing nights and more. The SFAA has been operating since 1952 and proudly continues a long tradition of helping promote the appreciation of the wonders of the night sky within our Bay Area community.
4 presentations · 2 424 views
Architect and planner - Partner 3RW
6 presentations · 8 718 views
Scientist and policy advisor at CERGE-EI
3 presentations · 3 041 views
Professor of Applied Macroeconomics, Director of the KOF Swiss Economic Institute at the ETH Zurich, Editor of the European Journal of Political Economy
1 presentation · 1 334 views
Architect, PECHAKUCHA NIGHT FOUNDERS
1 presentation · 1 334 views
Architect & PechaKucha Night Founder
L
1 presentation · 1 208 views
1 presentation · 2 383 views
Designer @STRV
60 presentations · 25 721 views
Jordan is a serial entrepreneur, former VC and expert trainer. Presently, Jordan is a Partner at VentureScout, where he specialises in helping corporates, governments and universities collide with startups to foster innovation that wins in the right way. Jordan is also an Entrepreneur-In-Residence at University College London. Previously, Jordan has worked in technology transfer, created a children’s pushchair, launched a female cosmetic, was a CEO Confidant Apprentice with Xinfu, is a Springboard Mobile alumnus and been an early stage tech investor at #1seed. More recently, Jordan was a Partner at Founder Centric, where he designed and taught top-tier startup education for universities, accelerators and government initiatives. He has pitched to the dragons on BBC's Dragon's Den! Jordan holds an MEng from Oxford University and escaped an early career in corporate finance.
1 presentation · 2 242 views
Managing Partner at Roland Berger
S
1 presentation · 1 094 views