Professional Conference Recording

High quality video synchronized with slides
to make you feel like you’re sitting at the conference.

by Chris Barrat · Apr 28, 2016
Learn how to talk to anyone, and connect with those that matter.
by Elanor Warwick · Apr 18, 2016
Elanor trained as an architect and urban designer designing houses, schools and health buildings in the public and private sector. At CABE Elanor managed a diverse and extensive programme of research covering all sectors of the built environment, and the design process, from the value of urban design to the impact of design on the users of building and spaces, with an emphasis on outcomes relevant to a broad audience of professionals and public. Currently she is Head of Strategic Research at Affinity Sutton – a major social housing provider in the UK.
by Sixten Rahlff · Mar 14, 2016
Zástupce studia 3RW, v jehož široké škále projektů nalezneme výrazné realizace pro Národní turistické trasy. Veřejnost zaujal nedávný Památník na ostrově Utøya a 3RW bylo letos opětovně přizváno k instalaci na benátském Bienále architektury. Rahlff je rovněž proděkanem soukromé školy Bergen School of Architecture, založené v roce 1986. A representative of the 3RW studio, his wide range of projects includes distinctive realisations for the National Tourist Routes. he made an impression with his recent Monument on Utoya Island and this year 3RW was again invited to create an installation at the Venice Biennale of Architecture. Rahlff is the Vice-Dean of Bergen School of Architecture, a private school founded in 1986.
by Joel Sutherland · Feb 16, 2016
Joel Sutherland, Managing Director (SCMI, University of San Diego)
#SlidesLive SATUM
by Astrid Klein, Mark Dytham · Nov 27, 2015
PechaKucha Night Plzeň #15 - Elektrohala Plzeňského Prazdroje Tito dva architekti vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu přednáškový formát PechaKucha [pečakuča]. Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. Protože měli zkušenost jen s architektonickými přednáškami, které velmi často trvají hodiny, hledali, jak zbytečné rozvleklosti zabránit. A řešení dostalo jméno PechaKucha – japonský výraz pro zvuk konverzace. Každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu dalšího přednášejícího. 27.11.2015 www.pechakuchaplzen.cz www.facebook.com/PechaKuchaNightPlzen
od David Booth · 29. květen 2014
Content marketing is a powerful weapon in driving long term revenue for your B2B company – but it can also take up a lot of time, and distract you from other important functions in your startup. This session will teach you how to optimize your time and results with hands-on templates, real-world experience.
#SlidesLive wayra
by Roger Pielke · Feb 26, 2015
Keynote by Roger Pielke, Jr., Professor in the Environmental Studies Program and a Fellow of the Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, University of Colorado
#SlidesLive PACITA
by Cennydd Bowles · Sep 19, 2015
The user experience design discipline is stagnating at a dangerous time. Its core mindsets, methods, and tools have been successful over the last decade, but are becoming poorly suited to the challenges of 2015 and beyond.
#SlidesLive WebExpo
by Steve Souders · Aug 22, 2013
"Steve is the Head Performance Engineer at Google where he works on web performance and open source initiatives. He previously served as Chief Performance Yahoo!. Prior to that Steve worked at General Magic, WhoWhere?, and Lycos, and co-founded Helix Systems and CoolSync. Steve is the author of High Performance Web Sites and Even Faster Web Sites. He is the creator of YSlow, one of the top 25 Firefox add-ons. He's created numerous performance tools and services including the HTTP Archive, Cuzillion, Jdrop, ControlJS, andBrowserscope. He serves as co-chair of Velocity, the web performance and operations conference from O'Reilly, and is co-founder of the Firebug Working Group. He taught CS193H: High Performance Web Sites at Stanford." http://stevesouders.com/
#SlidesLive SF Web Performance
by Antonín Kučera · Feb 27, 2014
Stochastic two-player games on directed graphs are widely used for modeling and analysis of discrete systems operating in an unknown (adversarial) environment. Possible configurations of a system and its environment are represented as vertices, and the transitions correspond to actions of the system, its environment, or "nature". A run of the system then corresponds to an infinite path in the graph. Thus, a system and its environment can be seen as two players with antagonistic objectives, where one player (the system) aims at maximizing the probability of "good" runs, while the other player (the environment) aims at the opposite. In many cases, there exists an equilibrium value of this probability, but optimal strategies for both players may not exist. We introduce basic concepts and algorithmic questions studied in this area, and we mention some long-standing open problems. Then, we mention selected recent results.
20 prezentací · 24 477 shlédnutí
Welcome to the San Francisco Amateur Astronomers! We are here to help you get the most out of amateur astronomy. You’ll find our club has something fun and interesting for you to do whether you are a beginner or an experienced amateur. Our members are all Bay Area enthusiasts who love the varied aspects of our hobby – public outreach, star viewing trips, scientific lectures, telescope making clinics as well as private members-only dark sky viewing nights and more. The SFAA has been operating since 1952 and proudly continues a long tradition of helping promote the appreciation of the wonders of the night sky within our Bay Area community.
19 presentations · 15 500 views
CERGE-EI offers world-class, merit-based, fully-funded graduate degrees in economics to students primarily from the transition countries of Central and Eastern Europe (CEE) and emerging market economies throughout the world.
18 presentations · 5 756 views
Factory of Imagination by EAL is an unusual creative event for EAL Students that fires up your mental machinery on an industrial scale.
15 presentations · 11 022 views
A civic association KRUH (Circle) was founded in 2001 by a group of architecture students at the Academy of Fine Arts in Prague. Focus of our activities lies in an ongoing cycle of lectures on architecture held by leading Czech and foreign architects and architecture critics. In addition to that, we have organized excursions to contemporary architectural realisations and film festivals. During ten years of our activity, we have provided almost 200 lectures (e.g. series of lectures 'Across Swiss Architecture' – in cooperation with a Swiss foundation Pro Helvetia and Swiss Embassy in Prague), three excursions abroad, two film festivals on architecture, an exhibition, and published four collective anthologies with texts on architecture. All our activities gained both a favourable public response (200 – 500 visitors per lecture, 2000 visitors at film festival) and a response of professional press (awarded Architekt magazine prize in 2003). So far we have lined up lectures by significant figures of contemporary architecture eg. Aaron Betsky, Eva Jiřičná, Jan Kaplický, Luigi Snozzi, Mario Botta, Dietmar Eberle, Francisco Mangado and as well many starting Czech architects. In all we do our goal is to create a continuous dialogue about contemporary issues among architects, architecture theorists and public. Our target group consists of architecture students, architects, construction engineers, humanities students and last but not least the general public. This year our programme is focused on lectures and presentation of recent projects, which came out from important architecture competitions in Czech Republic. The aim of the project is to show what is happening right now in architecture, what is new and progressive for architects, and how they deal with the idea of competition.
64 presentations · 14 485 views
We give you full-featured antivirus for free. You help us with free word-of-mouth advertising and quicker discovery of new viruses. Together, it makes us the most popular antivirus in the world.
38 presentations · 28 207 views
CZE Galerie Jaroslava Fragnera, sídlící v historickém centru Prahy, je jednou z mála galerií v České republice věnujících se výhradně prezentaci architektury. Existuje již déle než půl století a od roku 2006 ji provozuje spolek Architectura. Pravidelně jsou zde představováni čeští, evropští i světoví autoři, zejména progresivní ateliéry střední a nastupující generace. GJF dlouhodobě spolupracuje s řadou evropských architektonických galerií a center i vzdělávacích institucí. Úzce spolupracuje s uměleckými a technickými vysokými školami, pořádá mezinárodní konference, exkurze, vydává publikace, pořádá i hostí přednášky. Zabývá se rovněž prezentací české tvorby v zahraničí a uspořádala několik větších přehlídek současné české architektonické tvorby. Autorské výstavy se týkají aktuálních témat, portrétů renomovaných osobností i historie 20. století. V posledních letech se GJF věnuje také problematice veřejného prostoru, udržitelné architektury a konverzí industriálních památek v podobě samostatných výstav i festivalů. ENG The Jaroslav Fragner Gallery is located in the historic centre of Prague and is one of the few galleries in the Czech Republic devoted solely to the presentation of architecture. There is already more than half a century tradition, and since 2006 it has been operated by the Architectura association. Authors from the Czech Republic, Europe and the world, especially progressive studios of middle and upcoming generation exhibit here regularly. The gallery has a long-term cooperation with a number of European architectural art galleries, centres and educational institutions. It cooperates closely with artistic and technical universities, organizes international conferences, field trips, spreads publications, organizes and experts´ lectures and master classes. It also realises presenting of Czech works abroad and has organized several major exhibitions of contemporary Czech architectural design. Solo exhibitions are devoted to current issues, renowned personalities and history of the 20th century. In recent years the gallery has also presented the subject of public space, sustainable architecture and the conversion of industrial heritage in the form of solo exhibitions and festivals.
29 presentations · 15 352 views
Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkováváme komplexní obraz Německa.
20 presentations · 24 869 views
Seminář se bude scházet vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program bude tvořen hodinovou přednáškou, po níž bude následovat časově neomezená diskuse. Základem přednášky by mělo být něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky budou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.
89 presentations · 14 278 views
DREAM. INNOVATE. BUILD. Live media for Digital Marketing, Startups & Emerging Technologies.
104 presentations · 92 031 views
Pravidelné setkávání s inspirativními tvůrci ve formátu 20x20, oživování dávno uzavřených prostorů nebo objevování nových, to je plzeňská PechaKucha.
4 presentations · 2 959 views
Architect and planner - Partner 3RW
6 presentations · 9 103 views
Scientist and policy advisor at CERGE-EI
3 presentations · 3 249 views
Professor of Applied Macroeconomics, Director of the KOF Swiss Economic Institute at the ETH Zurich, Editor of the European Journal of Political Economy
J
2 presentations · 1 020 views
Birkbeck College, University of London
1 presentation · 1 618 views
Architect, PECHAKUCHA NIGHT FOUNDERS
1 presentation · 1 618 views
Architect & PechaKucha Night Founder
L
1 presentation · 1 387 views
1 presentation · 2 545 views
Designer @STRV
60 presentations · 27 676 views
Jordan is a serial entrepreneur, former VC and expert trainer. Presently, Jordan is a Partner at VentureScout, where he specialises in helping corporates, governments and universities collide with startups to foster innovation that wins in the right way. Jordan is also an Entrepreneur-In-Residence at University College London. Previously, Jordan has worked in technology transfer, created a children’s pushchair, launched a female cosmetic, was a CEO Confidant Apprentice with Xinfu, is a Springboard Mobile alumnus and been an early stage tech investor at #1seed. More recently, Jordan was a Partner at Founder Centric, where he designed and taught top-tier startup education for universities, accelerators and government initiatives. He has pitched to the dragons on BBC's Dragon's Den! Jordan holds an MEng from Oxford University and escaped an early career in corporate finance.
1 presentation · 2 450 views
Managing Partner at Roland Berger