Watch SlidesLive on mobile devices

Systinet Story

by · Mar 3, 2011 · 1 396 views ·

Druhá přednáška je vedená vice-prezidentem CA Technologies, který rozebere nelehké začátky a vývoj jeho společnosti.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.