Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Řecko - základ všehomíra (2. díl)

by · Sep 3, 2012 · 1 650 views ·

Ve druhé části přednášky věnované Řecku s Davidem Vávrou dokončíme prohlídku Atén a prohlédneme si Mykény, Olympii i další místa.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.