Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Technické a industriální památky v České republice

by · Sep 3, 2012 · 2 123 views ·

Tovární hala, vysoká pec, pivovar. Technické a industriální památky jsou pro jedny malebné, pro jiné méně, ale všichni musí uznat, že se jedná o kulturní dědictví stejně hodnotné jako je třeba Karlštejn. Po průmyslových památkách vás ve zvuku i obraze provede Eva Dvořáková.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.