Spolehlivost rozsáhlých webových aplikací

by · Oct 15, 2012 · 1 852 views ·

Přednáška se zaměřuje na Site Reliability Engineering ve společnosti Google. Popisuje, čím se SRE zabývají, rozebírá anatomii služeb, které musí spolehlivě a ve velice krátkém čase (v řádu milisekund) obsloužit uživatele po celém světě. Zmiňuje techniky škálování a úskalí, kterým je třeba čelit, chceme-li takové služby provozovat a poskytuje malý vhled to toho, jak jsou tyto problémy řešeny v Google.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.