Seminární práce na Wikipedii

by · Nov 24, 2012 · 1,653 views ·

Wikipedia

Ve výuce systematické botaniky studentů prvního ročníku bakalářského programu je od roku 2009 zadávána seminární práce, založená na vytvoření či upravení wikihesla. Za uplynulé tři roky projektu editovali studenti zhruba 150 hesel. Pro naprostou většinu studentů se jedná o vůbec první seznámení s principy tvorby Wikipedie; úprava hesla pro ně tak znamená velký pokrok v poznávání řady interdisciplinárních témat a přikládám jí značný význam v přípravě budoucích učitelů biologie.