Památkový Geografický informační systém (paGIS)

by · Nov 24, 2012 · 1,793 views ·

Wikipedia

Ve vystoupení objasníme výhody topologicky orientovaného objektového geografického systému při prostorové identifikaci a kartografické reprezentaci zájmů oboru památkové evidence. Ukážeme stávající vazby na integrovaný informační systém památkové péče: sbírku digitální a digitalizované dokumentace (MIS) a odborné knihovny a dokumentační fondy (Carmen). Naznačíme cíle začínajícího projektu Katalogu památek (KaPa).