Digitální média - Diskuse

Digitální média a jak na ně aneb nákup médií už nestačí. La Degustation Online bude naposledy v letošním roce spojovat diskuzi, networking a ochutnávku dobrého jídla. Šestý večer bude věnován alternativnímu využití digitálních médií v tématu nazvaném "Digitální média a jak na ně aneb nákup médií už nestačí." Martin Beneš, Petra Jačková, Tomáš Búřil a Marek Bačo.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.