Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Bhútán a Indie

by · Mar 24, 2013 · 2 644 views ·

Poslední Šangri-la se přezdívá bhútánskému království, které se dlouho vyvíjelo nezávisle na zbytku světa. Drží svéráznou kulturu buddhismu i pohádkovou přírodu. Individuální turistika zde neexistuje. Peníze zde znají teprve 35 let. Platí zákaz kouření pod velkými pokutami. Král má za manželky 4 sestry, oblíbený panovník se stará o růst ne HDP, ale hrubého národního ŠTĚSTÍ.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.