Social Insight Finder

by · May 22, 2013 · 1 814 views ·

Milan vede pražskou pobočku KBM Group (součást skupiny Wunderman), která se zabývá prací s daty a jejich přeměnu do marketingově použitelných insightů a hypotéz. Dříve Milan právě ve Wundermanu vedl tým, který pomáhal společnosti Telefónica O2 realizovat a řídit životní cyklus jejich residentních zákazníků. Milan má zkušenost z oblastí CRM a data-mining zejména v telekomunikacích a finanční sféře. Volný čas nyní především s rodinnou, pokud zbyde čas, tak se dostane i na cyklistiku, lyžování nebo golf.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.