PRESS START

by · May 21, 2013 · 1 629 views ·

Games studies jsou dnes v mezinárodním měřítku mladým, avšak plně etablovaným oborem. V českém prostředí je oblast studia her a videoher stále spíše popelkou. Kdo jsou teoretici a tvůrci na poli video games u nás? Jak se do dnešní populární i vysoké kultury otiskují obrazy videoher a jedná se stále pouze o stereotypní obrazy násilí a smrti? O herní teorii, videohrách a jejich vlivu na masovou vizuální kultury, prolínání s prvky umění a vztahu k hráčské komunitě v prezentacích i společné diskuzi promluví: Pavel Dobrovský a Bohdan Heblík, žurnalista a grafický designér, Press Start

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.