Grafický web a designer/developer workflows

by · Jul 17, 2013 · 1 601 views ·

Tom Krcha - Přijdte se podívat na čem Adobe pracuje v rámci W3C v oblasti grafiky a typografie jako CSS Filters, Shapes, Regions. Seznámit se s frameworky CreateJS a StarlingJS pro tvorbu interaktivních webů a her a CSS UI frameworku TopCoat pro tvorbu mobilních aplikací v kombinaci s PhoneGap. Jak převádět grafiku a assety z Photoshopu do HTML/CSS co nejrychleji a rozšiřovat funkce Photoshopu pomocí JavaScriptu. Exportovat vektory z Illustratoru do HTML5 a dalších prostředí pomocí Drawscript. Skinovat vizuálně UI elementy a získat CSS pomocí Edge tools a Photoshopu. Navrhovat responsivní weby pomocí Edge Reflow a Response for Brackets. Tom Krcha (Sr. Creative Cloud Evangelist) Pracuje v Adobe San Francisco, prototypuje a přednáší na konferencích.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.