Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Nanotechnologie

by · Nov 21, 2013 · 3 908 views ·

Povídání o definici, významu a rizicích nanotechnologií a nanomateriálů, zejména polovodičových.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.