Zemětřesení jako průvodní jev výstupu magmatu

by · Nov 20, 2013 · 1 946 views ·

Silná zemětřesení a vulkanické erupce patří mezi nejničivější přírodní katastrofy. Jak ale tyto jevy spolu souvisí? A může výskyt zemětřesení dokládat magmatickou aktivitu i v oblastech, které jsme dosud považovali za neaktivní?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.