Neurofyziologicka podstata pameti

by · Dec 3, 2013 · 2 062 views ·

Jak dobře dnes vědci rozumějí paměti a dalším mozkovým funkcím? A co vědí o fyziologii vážných mozkových poruch? To zjistíte na přednášce Neurofyziologická podstata paměti. Přednášet bude docent Aleš Stuchlík, vedoucí Laboratoře neurofyziologie paměti na Fyziologickém ústavu AV ČR. Docent Stuchlík je mezinárodně uznávaným neurofyziologem. Zkoumá učení, paměť a chování u zvířat, věnuje se i neurofarmakologii nebo zvířecím modelům neuropsychiatrických poruch. Přednáší také na katedře fyziologie Přírodovědecké fakulty UK. Mozek s miliardami buněčných spojení a nepřeberným počtem nervových i gliových buněk, které spolu vzájemně interagují, představuje jeden z nejsložitějších orgánů našeho těla. Přitahuje proto zájem obrovského množství vědců i pozornost veřejnosti. Bohužel stále zcela nerozumíme patofyziologii mozkových poruch, jež nejsme schopni kauzálně a účinně léčit. Jde přitom často o choroby vážně ovlivňující lidské chování a každodenní život, jako je Alzheimerova choroba, schizofrenie nebo epilepsie. Podrobné studium fyziologie každého systému nám nemůže dát dostatek informací pro pochopení celého jeho fungování. Může nám ovšem k takovému porozumění poskytnout užitečné vodítko. Přednáška je součástí populárně-vědeckého cyklu Chemické úterky. Koná se v úterý 3. prosince 2013 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 v budově Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty UK (Praha 2, Hlavova 8). Těšíme se na vás! Ilustrační obrázek: Neurony v myším mozku. Zdroj Wikimedia Commons / PLoS Biology (DOI: 10.1371/journal.pbio.0040029), licence Creative Commons Attribution 2.5 Generic.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.