Posvátná geometrie, její výskyt v přírodě a ve světě kolem nás

Feb 7, 2014

Speakers

About

Přednáška o posvátné geometrii, její výskyt v přírodě a ve světě kolem nás. Význam geometrických tvarů jejich podstata a vliv na člověka. Ukázky realizace domů s využitím principů posvátné geometrie. délka: 1:24:15 Ing. arch. Petr Hájek - Vystudoval jsem architekturu na ČVUT a absolvoval 21 let praxe převážně ve vlastním atelieru. Pracoval jsem na soukromých projektech i státních zakázkách. Ve svojí praxi jsem se opakovaně setkával s nečestným jednáním a nesmyslnými postupy, které mnohonásobně prodražovaly stavbu, aniž by učinily kohokoliv šťastným. Na začátku roku 2012 jsem vrátil autorizační razítko, projektuji podle vlastního svědomí, nikoliv podle stavební legislativy, přednáším, léčím a snažím se najít cestu k důstojnému životu pro sebe a pro každého, kdo chce žít zdravě, pravdivě, čestně a zároveň důstojně. Přednášky Akademie soběstačnosti zde:http://www.akademiesobestacnosti.cz/p/online-kurzy_1.html

Organizer

About Akademie soběstačnosti

Snahou Akademie soběstačnosti je sdílení zkušenosti a informací v oblasti soběstačného, zdravého a tvrvale udržitelného způsobu bydlení, dopravy, produkce potravin, získávání energie, vzdělávání a zdraví. Činnost Akademie soběstačnosti můžete podpořit a zakoupením Klubového členství nebo poskytnutím daru na náš transparentní účet: 2300612593/2010 nebo na http://www.akademiesobestacnosti.cz/getcredit.php Více informací, přednášek a videí najdete na www.akademie-sobestacnosti.cz

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Akademie soběstačnosti