Jak vzdělávat jinak

by · Mar 26, 2014 · 1 719 views ·

Jan Froněk a Eliška Bucvanová představili konkrétní příklady aktivit, při kterých žáci dokázali ve své škole nebo v jejím okolí změnit něco zajímavého. A přitom se naučili důležité občanské dovednosti. Jan Froněk a Eliška Bucvanová pracují v CEDU - Centrum pro demokratické učení. CEDU je nezisková organizace, která se dlouhodobě a systematicky věnuje občanskému vzdělávání. V současné době toto téma rozvíjí podporou škol a učitelů při práci s "hlasem žáků" přes žákovský parlament (užívá se i jiných pojmů: školní parlament, školní rada, studentský parlament) a skrze program Škola pro demokracii. http://cedu.cz www.skolaprodemokracii.cz Více infomrací o Akademii soběstačnosti a tématických večerech: http://www.akademiesobestacnosti.cz/2014/02/263-jak-vzdelavat-jinak.html

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.