Wo-Wo Polski? Tour 2014

Apr 24, 2014

Speakers

About

This spring we’re gonna travel towards the Polish borders for some lectures and workshops during our “Wo-Wo Polski?” roadtrip. But we will not enter Poland. We repeat: we will not enter Poland. We are only gonna wave to the Poles. Miło cię spotkać! Four cities in three countries in one month, let’s hope our van won’t let us down. http://www.underware.nl/blog/2014/04/wo-wo-polski-tour-2014/

Organizer

Categories

About DE.SIGN

Cílem pro­jektu je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři svě­tové osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. století, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow DE.SIGN