Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Lektor: Richard Lukáš Seminář v rámci soutěže MUP Praha pro studenty středních škol o nejlepší studentský podnikatelský záměr. Více informací na www.mup.cz/soutez.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.