Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Barokní kázání - Svatý Jan Nepomucký

by · May 23, 2014 · 1 915 views ·

Svárov, kostel sv. Lukáše - P. Gabriel Rijad Mulamuhič O.Cr - Barokní slovo duchovního správce a doprovodná obrazová světelná produkce - oltář sv. Lukáše (Petr Rubáš & spol.).

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.