Constructing Clouds: Atmospheres in Swiss Architecture

by · Jun 5, 2014 · 2 327 views ·

CZ: Současný zájem švýcarské architektury o atmosféru nevychází z ochrany podnebí. Je to obrat v teorii architektury. Dříve se kladl důraz na znaky a jejich výklad, dnes je tu místo toho důraz na přítomný okamžik a ponoření se do něj. Jedním z výmluvných příkladů takovéhoto hledání „za znaky“ je švýcarský pavilon Petera Zumthora na Expo 2000. A mladá generace švýcarských architektů je ještě radikálnější. Program meteorologické architektury Philippa Rahma spojuje hédonistické a ekologicky šetrné prvky. EN: The recent interest in atmospheres in Swiss architecture is not the result of climate-conscious thinking but a turn in architectural theory. The former search for signs and meaning is replaced by the enthusiasm for immediate, immersive experience. An important example of the search for meaning ‘beyond the signs’ was the Swiss Pavilion at the Expo 2000 world exhibition in Hanover by Peter Zumthor. The young generation of Swiss architects is making even more radical demands. Philippe Rahm’s program of a Meteorological Architecture has hedonistic and environmentally conscious aspects. The lecture will raise the question how the aesthetics of atmospheres relates to the alleged simplicity of the so-called Swiss minimalism.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.