3RW Arkitekter

Sep 4, 2014

Speakers

Organizer

Categories

About Architectura z.s.

Architectura z.s. provozovala v letech 2001–2022 Galerii Jaroslava Fragnera. www.architectura.cz CZE Galerie Jaroslava Fragnera, sídlící v historickém centru Prahy, je jednou z mála galerií v České republice věnujících se výhradně prezentaci architektury. Existuje již déle než půl století a od roku 2006 ji provozuje spolek Architectura. Pravidelně jsou zde představováni čeští, evropští i světoví autoři, zejména progresivní ateliéry střední a nastupující generace. GJF dlouhodobě spolupracuje s řadou evropských architektonických galerií a center i vzdělávacích institucí. Úzce spolupracuje s uměleckými a technickými vysokými školami, pořádá mezinárodní konference, exkurze, vydává publikace, pořádá i hostí přednášky. Zabývá se rovněž prezentací české tvorby v zahraničí a uspořádala několik větších přehlídek současné české architektonické tvorby. Autorské výstavy se týkají aktuálních témat, portrétů renomovaných osobností i historie 20. století. V posledních letech se GJF věnuje také problematice veřejného prostoru, udržitelné architektury a konverzí industriálních památek v podobě samostatných výstav i festivalů. ENG The Jaroslav Fragner Gallery is located in the historic centre of Prague and is one of the few galleries in the Czech Republic devoted solely to the presentation of architecture. There is already more than half a century tradition, and since 2006 it has been operated by the Architectura association. Authors from the Czech Republic, Europe and the world, especially progressive studios of middle and upcoming generation exhibit here regularly. The gallery has a long-term cooperation with a number of European architectural art galleries, centres and educational institutions. It cooperates closely with artistic and technical universities, organizes international conferences, field trips, spreads publications, organizes and experts´ lectures and master classes. It also realises presenting of Czech works abroad and has organized several major exhibitions of contemporary Czech architectural design. Solo exhibitions are devoted to current issues, renowned personalities and history of the 20th century. In recent years the gallery has also presented the subject of public space, sustainable architecture and the conversion of industrial heritage in the form of solo exhibitions and festivals.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Architectura z.s.