Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Debata se členy memoranda a dalšími odborníky o budoucím využití lokality Nákladového nádraží Žižkov / Ministerstvo kultury, Sekyra Group, M.č. Praha 3, hlavní město Praha, IPR Praha, NPÚ/. Moderuje Adam Gebrian. Pořadatel Tady není developerovo.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.