Když se na nebi blýská

by · Nov 4, 2014 · 2 115 views ·

Zveme vás na první Chemický úterek v zimním semestru 2014–15. Zjistíte na něm, co všechno se odehrává při bouřce. A je toho víc, než by se mohlo zdát. Zvláštnosti i záhady bouřek prozkoumáte s profesorem Petrem Kulhánkem, fyzikem a vynikajícím popularizátorem vědy z Českého vysokého učení technického. Bouřková činnost s sebou nepřináší jen blesky, ale také mnoho dalších zajímavých jevů. Za bouřky je generováno rentgenové záření, objevují se i záblesky záření gama. Některé elektrony získávají rychlosti blízké rychlosti světla. Pro průběh bouřky je rovněž podstatné kosmické záření. Část blesků míří z bouřkového oblaku do dolních vrstev ionosféry – to jsou takzvané modré výtrysky nebo červené přízraky. A kulový blesk je stále fenoménem, který jitří obrazotvornost lidových myslitelů. Přednáška je součástí populárně-vědeckého cyklu Chemické úterky. Ilustrační obrázek: Blesky nad francouzským městem Belfort. Zdroj Wikimedia Commons, autor Thomas Bresson, licence CC BY 3.0. Úpravy Jan Kolář.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.