Wikimedie je hnutí

by · Nov 29, 2014 · 1,437 views ·

Wikipedia

Spolek Wikimedia Česká republika podporuje akce spojené s rozvojem vzdělávání a internetové encyklopedie Wikipedie. Budou zevrubně představeny různé aktivity, které se konají jak v České republice, tak i v zahraničí, a jejich výsledky v průběhu let. Proč je skvělé se zapojit do neziskovky, která bojuje za lepší vzdělání každého z nás.