WikiSofia

by · Nov 29, 2014 · 1,281 views ·

Wikipedia

WikiSofia je portál pro tvorbu a sdílení studijních materiálů pro studenty humanitních a sociálních věd. Jde o sesterský projekt WikiSkript. Referát představuje WikiSofii jako jednu z možností tvorby efektivních online skript pro vysoké školy. Zde mají studenti možnost uplatnit své práce, články a eseje, které by – ač dobře zpracované – byly jinak použity pouze pro atestační účely.