Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

WikiSofia

by · Nov 29, 2014 · 1 280 views ·

WikiSofia je portál pro tvorbu a sdílení studijních materiálů pro studenty humanitních a sociálních věd. Jde o sesterský projekt WikiSkript. Referát představuje WikiSofii jako jednu z možností tvorby efektivních online skript pro vysoké školy. Zde mají studenti možnost uplatnit své práce, články a eseje, které by – ač dobře zpracované – byly jinak použity pouze pro atestační účely.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.