Battlefield Architecture - strategies for resistance

by · Nov 6, 2014 · 1 041 views ·

Andrea Deplazes diplomoval v roce 1988 na ETH v Zürichu. V témže roce založil vlastní architektonickou praxi (společně s Valentinem Bearthem). Profesorem architektury a konstrukce na ETH se stal v roce 1997. Architektura je pro A. Deplazese prolínáním plánu a praxe. Ve svých publikacích ukazuje cesty ke konkrétním realizacím návrhů. Jednou z jeho nejúspěšnějších publikací je velká „příručka“ nazvaná „Architektur konstruieren. Vom Rohmaterial zum Bauwerk. Ein Handbuch“, která vyšla německy ve třech vydáních a byla rovněž přeložena do angličtiny.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.